Texter till tema Natten och dagen

René Magritte

Nätter och dagar kom och gick, långt innan vi fanns till. Natten och dagen blev så ett av människans djupast rotade begreppsliga motsatspar, ständigt till hands för att representera det onda kontra det goda, eller fantasins och drömmens frihet kontra den krassa verkligheten och slitet för brödfödan. Poeten dras gärna till det svartvita, men för all del även till gråzoner, till gryningen och skymningen, och ibland kan det låta så här:

Gräset, mattan under dina fötter
skall bli taket på din grav omsider.
Regnet fuktar myriader rötter,
dagar, nätter över kullen glider,
där du vilar bortom tiders tider.

Natten och dagen behöver alltså inte utgöra varandras motpoler – utan kan sammantagna representera livets gång kontra intigheten när man tagit klivet ur tiden.

Möjligheterna är kanske inte oändliga, men vi ämnar ändå, med er hjälp, utforska dem i nummer 41, som också är ett jubileumsnummer som kommer att släppas under festivalen At the fringe i Tranås den 5 juli. Vi välkomnar såväl essäer, artiklar och krönikor som gestaltningar i diktens form till tema@popularpoesi.se senast 14 april