Tryckta Nr 43

Här nedan ser du innehållet i tryckta nummer 43, som du kan läsa genom att bli medlem eller genom att köpa ett enskilt exemplar: Medlemskap


Förord


Populär Poesi som positiv kraft

Av Peter Nyberg

2009 startade jag tillsammans med kollegan Peter Björkman på Holavedsgymnasiet poesitidskriften Populär Poesi. Den var i början knuten till vårt arbetsrum där poesin levde och diskuterades. Efter helgerna pratade vi inte bara om filmerna och upplevelserna utan framför allt om böckerna och i hög grad poesin som lästs sedan sist. Det var en härlig plats att verka på i den meningen att den bildade och skapade en mängd företeelser utifrån ett numera ovanligt bildningsideal: litteraturen och språket är fundamentala för vår djupförståelse för samhället. Samtidigt noterade vi hur eleverna blev allt svagare läsare, hur de fick svårare att manövrera i en värld där sociala medier fylldes av slagord. Poesins språk som samhällsbärare, som skapare av sammanhang hade aldrig varit med adekvat.

Premisserna för Populär Poesi är att fungera som en positiv kraft, både i skapande av evenemang och i skapande av text. Fringefestivalen i Tranås arrangerades med förutsättningarna att alla typer av poeter skulle finna sin scen och kunna framför sin poesi i ett tryggt sammanhang tillsammans med professionella utövare. För att förmå lärarna på gymnasiet att arbeta med poesi skapades tävlingen Krispiga kaskader där gymnasieskolans elever både hade ett eget spår och gestaltade vinnardikterna från scen. Eleverna som gick medieinriktningen på samhällsprogrammet formgav och gestaltade genom fotografi vinnarantologin. Även tidskriften har så klart verkat efter de uppställda premisserna. Vi har lyft internationella, svenska och okända poesiskap, förklarat det svårbegripliga och ställt det till synes simpla i ett problematiserande ljus.


Tema Minne


Myren

Av Lisa Quartey


Niobe och tystnaden

Av Felice Jackson Rova


Kristinafragment

Av Maria Bodin


Minnet kremerat

Av Emilia H Langefors


Upp genom marken: En essä om Roland Barthes Sorgedagbok

Av Axel Östman


Fasta

Av Sofia Dahlén


Dikter


Malte Persson


Emil Ahlbertz


Rut Berling


Mary Ruefle


Kritik


Omina

av Mette Moestrup & Naja Marie Aidt

Recenserad av Erik Lindman Mata


Röstautograferna

av Ulf Karl Olov Nilsson

Recenserad av Christina Gratorp


Befria din kärlek ur leran

av Eeva-Liisa Manner

Recenserad av Michael Economou


Drömmarnas väg

av Ono no Komachi

Recenserad av Håkan Sandell


Atlas över en invecklad värld

av Adrienne Rich

Recenserad av Michael Economou


Musiken av aldrig och ingenting: Elegier

av Håkan Sandell

Recenserad av Marie Tonkin


Essä


Om Alda Merinis muser

Av Marie Tonkin


Medverkande

EMIL AHLBERTZ, f. 1974, bor i Malmö, arbetar som arkivarie och har just gett ut sin fjärde diktsamling, Dagarna är dagsvers (Fri Press, 2019).

LARS GUSTAF ANDERSSON är professor i filmvetenskap vid Lunds universitet; den minimalistiska Kvartett (Edition Tegnér, 2018) är hans senaste egna diktbok.

RUT BERLING, f. 1997, bor i Malmö och läser statsvetenskap. Har gått skrivarlinjen på Skurups folkhögskola.

SOFIA DAHLÉN skriver dikter och berättelser. Hon har gått Biskops Arnös författarlinje och Hekseskolen på Valand. Bor ibland i Stockholm och ibland utanför Enköping.

MICHAEL ECONOMOU, f. 1956, är författare och skribent. Hans senaste diktsamling heter Christos/Ötzi (2019, Smockadoll förlag).

CHRISTINA GRATORP är fysiker och skribent.

FELICE JACKSON ROVA, f. 1984, är litteraturvetare och hennes masteruppsats “Mellan [aiai] och [aei]: tystnad i Aischylos [Niobe]” kan läsas via forskningsportalen DIVA. Hon har publicerat poesi och essäer i bl.a. Aiolos och OEI samt varit verksam på Kritiklabbet.

EMILIA H LANGEFORS är 22 år och bor i Malmö. Hon har tidigare varit kulturredaktör på LoveStory.nu och driver projektet och företaget Konstkvinnor med Linnéa Franz.

ERIK LINDMAN MATA, f. 1992, skriver och översätter. Debutboken PUR utkommer i början av 2020 på
Nirstedt/litteratur.

MALTE PERSSON, f. 1976, författare och skribent bosatt i Berlin. Hans senaste bok är diktsamlingen Till dikten (Bonniers, 2018).

LISA QUARTEY, f. 1998, bor i Malmö och läser litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hon är en av de drivande bakom scenkonstkollektivet Teater Athena och har tidigare studerat skrivande på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

HÅKAN SANDELL är poet, boende i Oslo. Hans senast utgivna böcker är Dog Star Notations – Selected Poems 1999-2016 (Carcanet 2016) och Musiken av aldrig och ingenting (ellerströms 2019).

MARIE TONKIN, f. 1983, är poet, skribent, lektör och medlem i redaktionsrådet för tidskriften Pilgrim. Aktuell med diktsamlingen “Silver och eld”, som utkommer i december i år (Silentium).

AXEL ÖSTMAN, f. 1997, är bosatt i Stockholm och studerar litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.