Vad är Populär Poesi: En form av FAQ

Vad är Populär Poesi: En form av FAQ

Ofta uttrycker människor jag träffar förvåning över vad Populär Poesi ägnar sig åt utöver att skriva artiklar om poesi, därför tänkte jag berätta vad vi gör just nu. 

En form av FAQ
En form av FAQ

Tidskriften

Nummer 21 framsida
Nr 21 Tryckets framsida

Till att börja med är vi givetvis en tidskrift. En gång i halvåret kommer det ut ett dubbelnummer av Populär Poesi som är tryckt på papper. Fyra gånger om året kommer det ut ett nummer av e-tidskriften som läggs ut på www.popularpoesi.se. Det första året var materialet detsamma i båda utgåvorna, det vill säga i nummer 16-19 finns samma material i e-tidskriften som i trycket. För att göra trycket mer exklusivt började vi sedan publicera texter enbart där. Nu är tanken att större delen av trycket ska vara exklusivt. I e-tidskriften finns material som kompletterar trycket. Från och med nummer 24-25 kommer trycket ha en proffsigare form eftersom vi har en formgivare som ska arbeta med oss: Helene Jonson.

Populär Poesi på sociala medier

I Populär Poesis facebookgrupp får vem som helst bli medlem och lägga upp hur många dikter hen vill. Tanken är att medlemmarna ska publicera sina dikter och få respons på dem för att i längden utvecklas som poeter. Kvaliteten på gruppen hänger således helt på dem som deltar i utbytet av dikter. Som redaktion använder vi sidan för att meddela oss med människor som är intresserade av poesi. För närvarande har gruppen cirka 1 050 medlemmar. Här lägger vi även ut tävlingar och ber om hjälp med texter till tidskriften. Under Världspoesidagen lades 112 dikter ut i gruppen. Alla dessa dikter publicerades sedan i e-tidskriften. Som komplement finns Populär Poesis facebooksida, där vi mest meddelar oss mot omvärlden. På samma sätt är det med vårt twitterkonto.

Litteraturcentrum Tranås

Under våren 2015 blev Populär Poesi en fristående del av Litteraturcentrum Tranås, som inspirerats av Litteraturcentrum Uppsala. Här försöker vi fånga upp olika typer av skrivande, inte bara diktande. Litteraturcentrum skulle kunna ses som en paraplyorganisation för en lång rad olika litterära händelser. I syfte att utveckla sin verksamhet fick Litteraturcentrum Tranås 60 000 kronor av Svenska Akademien 2015. För att läsa mer om Litteraturcentrums olika delar, besök deras hemsida: litteraturcentrum.nu.

Ordet i Centrum

Henry Bronett och Carola Magnusson vid det första Ordet i Centrum 2015
Henry Bronett och Carola Magnusson vid det första Ordet i Centrum 2015

Hösten 2013 ringde Henry Bronett till mig och vill ”göra något”. Han hade fikat på Etnografiska museet och kommit i samspråk med Carola Magnusson, som äger Matmekka, restaurangen på Etnografiska. Över telefonen skapade vi något som vi kallade Ordet i Centrum, vilket är en serie framträdanden på tio minuter – approximativt åtta per kväll. Tanken är att olika kulturella företeelser ska korsas och att människor som vi, högst subjektivt, tycker är intressanta ska få tid på scenen, där de med evenemangets rubrik som tema får göra vad de vill. Således har bland många andra bildkonstnären Elisabeth Ohlsson Wallin berättat om sin i hela världen omtalade bild Nattvarden, historikern Heléne Lööw har gestaltat nazismens drivkrafter, duon Lindberg och Sundquist har framfört sånger från ett romanmanus och poeten Anna Hallberg har läst sina dikter. Under våren kommer tre kvällar att genomföras och till hösten planeras ytterligare fyra. För mer information, gå till Ordet i Centrums facebooksida.

Litterära residens

Residensförfattarna 2014: Natalie Ann holborow, Tishani Doshi, Bengt O Björklund (liggande), Michelle Dooley Mahon, Anthony Jones and Anisur Rahman.
Residensförfattarna 2014: Natalie Ann holborow, Tishani Doshi, Bengt O Björklund (liggande), Michelle Dooley Mahon, Anthony Jones and Anisur Rahman.

Tillsammans med Kultivera, Tranås kommun, Landstinget i Jönköping, Teater Jarmo, Studiefrämjandet, Tranås Stadsbibliotek, Write4Word, Coracle Europe och University of Wales Trinity Saint David anordnar Populär Poesi varje år ett residens i vilket sex författare från olika delar av världen under tre veckor bor och verkar tillsammans i allkulturhuset Kraftverket i Tranås. 2015 har det kommit in drygt 100 ansökningar från jordens alla världsdelar. I år heter residenset The Yeats International Literary Residency, efter nobelpristagaren W. B. Yeats och genomförs mellan den 18 september och 11 oktober. Vi anordnar också ett ateljéresidens då enstaka författare bor i Kraftverket under en längre tid för att arbeta på ett litterärt verk. Under mars månad har till exempel musikskribenten Jackie Hayden förfärdigat sin bok om hur den keltiska kulturen har påverkat Bob Dylan. Ytterligare en variant av residens är under uppbyggnad. Grundtanken är att ta hit sex turkiska kvinnliga författare som får uppleva den relativa frihet som svenska kvinnor har och utifrån den inspireras till skrivande. Läs vidare på Litteraturcentrums hemsida.

Tranås Fringe festival

Under The Yeats International Literary Residency kommer vi med hjälp av författarna att genomföra Tranås Fringe Festival. Under två veckor anordnar vi dagliga workshops och uppläsningar. 14:00 är det under vardagarna någon form av workshop i stadsbiblioteket, helst med inslag av residensförfattarnas specialiteter som skriftställare, där alla som vill får vara med och till exempel lära sig skriva dikter, får veta mer om utgivning eller lära sig att framföra texter. Klockan 18:00 är det en kvällsaktivitet då författarna i residenset exempelvis genomför ett Poetry Slam, Teater Jarmo framför dramatik (2014 framfördes Aska av Harold Pinter), vi filmar intervjuer under titeln Passion for Words eller vi har paneldiskussioner inför publik. Under föregående år var Tranås Fringe Festival välbesökt, bland annat kom deltagare från Linköping, Jönköping, Visby och Stockholm.

 Pilsnerpoesi

Pilsnerpoesi  tema Punk
Pilsnerpoesi tema Punk

Under åtta fredagar 2015 (en gång varannan månad + två gånger under Tranås Fringe Festival) arrangeras Pilsnerpoesi, vilket är en försvenskad variant av Pints and Poetry. Pilsnerpoesi går till så att en moderator fördelar ordet mellan människor som vill läsa eller prata en kort stund (det behöver inte nödvändigtvis handla om poesi). Det sker i en krogmiljö, på Ban Thai i Tranås, då det är ett sammanhang där det finns många människor som i vanliga fall inte skulle besöka kulturevenemang, men här kan slå sig till ro med en öl och förhoppningsvis avnjuta det som sker vid micken. På det här sättet vill vi knyta kontakter med människor som finns utanför vårt dagliga nätverk och visa att kultur på ett naturligt sätt kan finnas och göra sig i alla möjliga miljöer.

Krispiga Kaskader – En poesitävling

Dansesteterna gestaltade dikterna.
Esteternas diktdans.

Tillsammans med Holavedsgymnasiet i Tranås anordnar vi varje år en poesitävling som dels riktar sig till gymnasieelever, dels till allmänheten. Inom skolan sker undervisning i poesi utifrån årets tema (2015 Glädje) och genom tidskriften Populär Poesi öppnas tävlingen för hela Sverige. Svensklärarna på gymnasiet väljer ut 20 vinnardikter (10 från skolan + 10 från resten av Sverige) som skickas till skolans estetprogram och medieprogram. Fram till den 10 december då det är prisutdelning förbereder därefter esteterna i dans, musik och teater en gestaltning av dikterna och medieeleverna sätter ihop och trycker en vinnarantologi av de tjugo dikterna, vilka illustreras av bilder från kursen i fotografi på skolan. Under prisceremonin presenteras de färdiga produkterna och vinnarna i tävlingen koras.

Multeumdag

I samarbete med Strängnäs Multeum anordnas under våren en poesidag där ett par poeter bjuds in, tillsammans med ett par föreläsare vilka först berättar om vad poesi kan vara i olika sammanhang och sedan samtalar om poesins väsen i ett panelsamtal. Arrangemanget är öppet för allmänheten och syftar till att sprida en mer avslappnad bild av vad poesi kan vara.

Nu vet ni

I grunden gör vi allt det här för att underhålla oss själva, för att vi tycker att det är skoj. Ytterligare en fenomenal detalj: Alla evenemang är gratis att medverka i.