Välkommen till nya Populär Poesi

Populär Poesi är både en tryckt tidskrift och en fyllig hemsida som innehåller gratisläsning. Senaste åren har framför allt den tryckta tidskriften utvecklats, och är nu den enda färglagda poesitidskriften i Sverige. Som en följd av detta har vi sett oss tvungna att justera hemsidan för att göra förhållandena mellan de olika delarna tydligare.

Den första sidan du kommer till är en säljsida. Det är nämligen så att vi är beroende av att sälja vår tryckta produkt för att ha råd att göra vår digitala tidskrift. Förhoppningen är att den prydligare uppställda säljsidan nedan kommer att locka till fler medlemmar.

Den andra länken i menyn “Digitala Populär Poesi” innehåller de digitala och fria artiklar som endast publiceras här. De sorteras både efter genre och efter nummer. Om du trycker på huvudlänken kommer du till en framsida där du kan manövrera i det senaste numret.

Den tredje länken för dig till det senaste tryckta numret av Populär Poesi. Här kan du se vilka artiklar du får ta del av som medlem i föreningen. Dessa finns inte att läsa i den digitala tidskriften.

Den fjärde länken leder till Populär Poesis blogg. Där kommer vi i redaktionen tillsammans med utvalda gäster att skriva kortare personliga reflektioner över sådant vi tycker är intressant eller sådant vi vill upplysa er om (som det här blogginlägget).

Den sista länken handlar om oss, där kan du läsa korta presentationer av redaktörerna som skapar tidskriften med er hjälp och om tidskriftens historia.