Var med och skapa Sveriges bästa kulturtidskrift!

Var med och skapa Sveriges bästa kulturtidskrift!
Foto: Eda Emirdağ
Foto: Eda Emirdağ

Vår grundtanke är att visa hur intressant och mångskiftande den svenska poesin är och på djupet undersöka poesifenomen som kan tyckas helt vardagliga.

Nu söker Populär Poesi en redaktör för temaavdelningen.

Du bör ha grundläggande färdigheter i data eftersom vi arbetar mot Google Drive och redaktionen är förlagd till Facebook, vilket innebär att vi har en sluten redaktionsgrupp varigenom större delen av kommunikationen sker. Behöver du hjälp eller har frågor finns redaktionen där som stöd.

I redaktörsuppdraget ingår att arbeta ihop nästa nummers innehåll på webben och trycket samt att bearbeta texterna på ett pedagogiskt sätt tillsammans med skribenterna. I viss mån vill formgivaren också att du hittar funktionella bilder som illustrerar texterna.

Populär Poesi utkommer med fyra nummer per år. Materialet på webben och i trycker är helt separerat. Du ska som redaktör känna dig fri att utarbeta och omvandla ditt redaktörsområde efter egna tankar tillsammans med redaktionen.

Temat är på många sätt de enskilda numrens ansikte utåt, därför har du som redaktör för temaavdelningen ansvar för att tänka ut (tillsammans med redaktionen om du behöver bollplank) teman som bidrar till tidskriftens särprägel.

Vi vill ha din ansökan senast den 10 maj 2019. Berätta i den hur du skulle vilja utveckla och sköta temaavdelningen i Populär Poesi och vilka erfarenheter du har av redaktionellt arbete. Glöm inte att ange personnummer och kontaktuppgifter. Skicka ansökan till red (a) popularpoesi.se