Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsstämman 2019

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsstämman 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Antal betalande medlemmar vid årets slut: 236

Medlemsavgift vid årets slut: 280 kronor
Student/pensionär: 195 kronor

Stöd: 500 kronor

Internationellt Medlemskap: 280 kronor plus portokostnad

Redaktionens verksamhet

Under 2018 har Populär Poesi kommit ut i fyra enkelnummer (36-39). Redaktionen har förändrats under året och bestått av:

Chefredaktör: Peter Nyberg

Redaktör essäer & artiklar nummer 36: Lydia Liljegren

Redaktör essäer nummer 37-39: Emil Sunnerfjell

Redaktör kritik nummer 36-37: Helena Lie

Redaktörer kritik nummer 38-39: Totte Appelvik Lax & Alice Hansen

Redaktör musiklyrik: Amanda Backman (nummer 36-38)

Redaktör poesi: Jimmie Svensson

Redaktör tema nummer 36: Emil Zawadzki

Redaktör tema och artiklar nummer 37-39: Peter Nyberg

De fyra numren har varierat i storlek från 65 sidor till 85 sidor. Sammantaget har 106 skribenter skrivit 205 artiklar till tidskriften. 2018 har webbtexter och tryckta texter varit helt separerade från varandra. Webbsidan justerades i och med nummer 37 då ett nytt tema i wordpress var nödvändigt. Därmed avskildes den digitala tidskriften ytterligare från den tryckta och ingångssidan till www.popularpoesi.se blev en säljsida.

Populär Poesi har sålts via Nätverkstans kommissionsförsäljning, enskilda kommissionärer och medlemskap på hemsidan www.popularpoesi.se.

Evenemang

2018 har Populär Poesi deltagit i eller arrangerat följande evenemang.

At the fringe – International Arts Festival anordnades tillsammans med en mängd andra aktörer men främst genom föreningen Kultivera mellan den 31 och 7 juli. Under rubriken At the fringe finns texter och bilder från festivalen på www.popularpoesi.se.

Coracle Europe Literary Residency 2018 anordnades i Tranås tillsammans med föreningen Kultivera mellan den 21 juni och 15 juli. Resultatet från residenset redovisades på www.popularpoesi.se genom en serie översättningar och en kort, poetisk film. Medverkande var Freke Räihä från Sverige, Rihan Elizabeth från Wales, Phelim Kavanagh från Irland, Ferhat Mahir från Turkiet och Eleanor Shaw från Wales. Curator var Dominic Williams från Wales.

Ordet i Centrum har genomfördes fyra gånger under våren 2018 och lades därefter ner i den form vi drev evenemanget. Under 2019 kommer evenemanget att återuppstå i en ny form på en ny plats. Ordet i Centrum arrangeras tillsammans med Matmekka i Etnografiska museet och Henry Bronett. Under våren deltog 22 poeter, konstnärer, musiker och kunskapare.

Krispiga kaskader genomfördes med visst besvär. Samarbetet med Holavedsgymnasiet var problematiskt varför redaktionen vill genomföra tävlingen nationellt utan skolan 2019. Vinnare i den nationella kategorin var Johanna Lindgren och i Holavedsgymnasiets tävling var Amir Ramazani.

Världspoesidagen den 21 mars var tanken att samla alla dikter som skrevs på vår Facebook-grupp och publicera dem i den digitala tidskriften. Det blev dock inte av. 2019 kommer dock evenemanget att återupptas.

Poetry Slam-SM arrangerades i maj och Populär Poesi deltog som sponsor genom att alla deltagare fick senaste numret och finalisterna fick en årsprenumeration. Märkvärdigt få prenumerationer löstes in.

Poesifest 2018 genomfördes mellan den 14-16 september till colombianska poeten Juan Manuel Rocas ära. Sammantaget fanns sex poeter på plats, vilket genomförde 16 evenemang. Mer finns att läsa under rubriken Poesifest i den digitala upplagan. 2019 kommer Populär Poesi inte att delta i Poesifest.

Populär Poesis Facebook-grupp hade vid årsskiftet 2414 medlemmar och ökar i omfång.

Mässor: Populär Poesi medverkade aktivt under Mikroförlagsmässan i Tranås bibliotek och Små Lit i Jönköping. På grund av omkastningar i redaktionen missade vi Poesimässan i Stockholms stadsbibliotek. Genom nätverkstans försyn har vår tidskrift också synts på deras tidskriftsbord vid Sigtuna litteraturfestival, Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och Litfest i Umeå.

Övrigt

Under 2018 sköttes ekonomi, medlemsmatris och utskick av tidskriften av föreningen Kultivera. Det har resulterat i att medlemsmatrisen är i stor oordning och rekonstrueras, hur många medlemmar som finns i föreningen är därför oklart, därför ordet ”cirka” innan siffran ovan. Under 2019 kommer både ekonomi och medlemsmatris skötas av chefredaktören medan föreningen även fortsättningsvis sköter utskick av tidskriften.

 

Verksamhetsplan 2019

I Populär Poesis stadgar bestäms att Populär Poesi årligen ska komma ut i fyra separata nummer. Inför 2019 planeras för nummer 40-43. De fyra numren ska komma ut både i digital och tryckt form med separerat innehåll. Nummer 40 består exempelvis både av ett tryck och av ett digitalt nummer, men texter som finns i trycket finns inte digitalt. De betalande medlemmarna får det tryckta numret medan det digitala numret är fritt för alla att ta del av i linje med våra folkbildande ambitioner. Medlemsavgiften förblir förslagsvis 280 kronor/fyra nummer (år) även 2019, med undantag för studenter och pensionärer (195 kr/år), stödmedlemmar (500 kr/år) och särskilda kampanjer under mässor.

Om inget oförutsett inträffar behålls den redaktionella strukturen med en chefredaktör och avdelningsredaktörer. Genom de inkomster som erhålls från studieförbundet Kulturen ges mindre arvoden till redaktionen beroende på hur många studietimmar arbetet tagit. Ett utrymme finns i ekonomin för ytterligare professionalisering 2020 genom att ge chefredaktören en 20% tjänst.

Avdelningarna kommer under 2019 att vara

 • Artiklar/ Essäer
 • Kritik
 • Poesi
 • Tema

En vilja från redaktionen är att slopa musiklyrikavdelningen då det har varit svårt för tidskriften att behålla den redaktören och istället ha en musiklyrisk text per nummer i någon av avdelningarna.

Formgivare under från nummer 34 är Mariella Lundman som vill fortsätta samarbetet 2019 och dessutom vill formge jubileumsboken.

Utöver skapandet av tidskriften kommer föreningen att engagera sig i nedanstående evenemang under 2019. Syftet är folkbildande och i grunden syftar verksamheten till att stödja och exploatera poesi som muntlig och skriftlig uttrycksform i Sverige.

Då det är tio år sedan tidskriften startade vill vi ge ut en jubileumsbok bestående av texter från de tio åren. I redaktionen kommer vi att bilda en referensgrupp för urvalet. Pengar till arbetet är sökt från Längmanska fonden men finns också i ”grundbudgeten” för 2019. För att ytterligare sprida Populär Poesis popularitet vill vi arrangera en dag under Tranås fringefestival i tidskriftens ära och där fira in 10-årsjubileet. En tanke hos redaktionen är också att vid varje nytt nummer skapa ett release-evenemang.

Följande evenemang/deltagande i mässor planeras under 2019 (någon punkt kan tillkomma och något datum justeras)

 • 8 februari – Medverkan i SmåLit genom Litteraturcentrum >kvu.
 • 16 februari – Årsstämma
 • 21 mars – Internationella poesidagen – Alla som skriver i Populär Poesis Facebookgrupp publiceras i webbupplagan.
 • 24-26 mars – Stockholm stadsbiblioteks poesimässa
 • Cirka 23 juni – 22 juli – Coracle Europe Literary Residency
 • 5 juli – Populär Poesis dag At the fringe 10-årsjubileum och släpp av jubileumsboken.
 • Under året 2018 – Ordet i Centrum, Krispiga kaskader, releasefester för enskilda nummer, Poesitävlingen Krispiga Kaskader

Samtliga evenemang som Populär Poesi anordnar har fri entré i syfte att öka tillgängligheten. Flera av evenemangen redovisas i efterhand i ”Redaktionens blogg” på webbsidan.

 

Vid tangenterna
Peter Nyberg, chefredaktör